Начало Бизнес Обновяват Гребната база и стадион „Георги Бенковски“ във Видин за 3,2млн. лв.

Обновяват Гребната база и стадион „Георги Бенковски“ във Видин за 3,2млн. лв.

от Mariana Gomileva
367 преглеждания

Община Видин спечели два проекта за енергийна ефективност на Гребната база и на стадион „Георги Бенковски“.

Одобрени са и двете предложения за изпълнение на инвестиция, които Община Видин подаде по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, с финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост. Тяхната цел е енергийно обновяване на сградния фонд, използван за развитие на спорта в град Видин, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки.

Единият проект – „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност на „Гребна база“, гр. Видин“ е на обща стойност 1 409 514,16 лв., от които 1371737, 65 лв. безвъзмездни средства и 37 776,51 лв. – собствено участие на Община Видин. По него ще се внедрят следните мерки за енергийна ефективност: топлоизолация на фасадни стени, на покрив и на под; смяна на дограма; фотоволтаична инсталация и система за съхранение на енергия и отопление. След приключването на строително-монтажните работи от клас на енергопотребление „Е“ сградата ще постигне клас на енергопотребление „А“, като ще отговаря на изискването за сграда с близко до нулевото потребление на енергия от скалата на енергопотреблението.

Вторият проект е „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност на спортни сгради в стадион „Георги Бенковски“, гр. Видин“, на обща стойност 1 785 761,51 лв., (100% безвъзмездни средства). Той предвижда следните мерки за енергийна ефективност: топлоизолация на фасадни стени и на покрив; смяна на дограма; въвеждане на система за битова гореща вода; изграждане на нова отоплителна система за отопление и битова гореща вода; фотоволтаична инсталация и система за съхранение на енергия и смяна на осветителни тела.

След приключването на строително-монтажните работи от клас на енергопотребление „G“ сградата ще постигне клас на енергопотребление „А“, като ще отговаря на изискването за сграда с близко до нулевото потребление на енергия.

Внедряването на мерки за енергийна ефективност ще отговори на потребността от намаляване на разходите на енергия и ресурси, в съответствие с приоритетите за опазване на околната среда и добро финансово управление на публичните институции.

Реализирането на двата проекта ще има значителен принос за подобряването на условията за провеждането както на спортни състезания, така и на спортно-тренировъчната дейност на спортните клубове във Видин.

 

Източник: Община Видин

Подобни статии