Начало Градска среда Областен конкурс за приказка и рисунка във Видин, Белоградчик и Кула

Областен конкурс за приказка и рисунка във Видин, Белоградчик и Кула

от Mariana Gomileva
400 преглеждания

Административен съд-Видин, Окръжен съд-Видин, Районен съд-Кула и Районен съд-Белоградчик обявяват областен конкурс за приказка и рисунка на тема „Твоите най-важни права и отговорности като дете“

Имаш талант на разказвач? Рисуваш ли? Сега е твой ред! Участвай в конкурса за авторска детска приказка и рисунка или сподели за него, за да достигне до повече приказни творци.

ЦЕЛ НА КОНКУРСА:

Да провокира малки и големи да опознаят образователния филм „Твоите най-важни права и отговорности като дете“ и да го интерпретират през призмата на своето съзнание, създавайки авторска детска приказка и рисунка по темата.

Създаване на илюстриран сборник с написаните от учениците истории, които ще бъдат в помощ на най-малките.

ОБЩИ УСЛОВИЯ: Допуска се индивидуално и групово участие.

В конкурса могат да участват малки и големи творци от 1. до 12. клас на всички училища в област Видин.

Всеки участник/екип от участници може да се включи с една творба – приказка, комикс или рисунка, създадени специално за конкурса.

Допуска се екипът от участници да създаде комбинация от приказка и рисунка/компютърна рисунка.

Избери едно/няколко от твоите най-важни права и отговорности като дете и създай история/ рисунка!

РАЗДЕЛИ:

ПЪРВИ РАЗДЕЛ – конкурс за ПРИКАЗКА

Критерии:

Обем до ТРИ компютърни страници, формат А4, шрифт TIMES NEW ROMAN 12. Всяка творба трябва да съдържа следната информация: трите имена на автора, възраст, клас, училище, точен адрес с пощенски код, телефон, e-mail.

Приказките се изпращат на e-mail адрес:  acvidin.press@abv.bg .

ВТОРИ РАЗДЕЛ – конкурс за РИСУНКА/КОМПЮТЪРНА РИСУНКА

РИСУНКА

Критерии:

Рисунка по тематиката на конкурса с размери 35 х 50 см. Разрешава се използването на всякаква техника и средства – акварел, темперни бои, пастели , графика, молив и др. Рисунките не трябва да са гледани /копирани/ от списание, картички и илюстровани книги. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо: трите имена на автора, възраст, клас, училище, точен адрес с пощенски код, телефон, e-mail.

ТВОРБИТЕ се изпращат:

за ученици от Видин – ул.„Цар Симеон Велики“ № 3, регистратура на Административен съд-Видин

за ученици от Кула – Районен съд – Кула: ул. „Иван Кръстев“ №1

за ученици от Белоградчик – Районен съд – Белоградчик: ул. „Княз Борис І“ №45

 

          КОМПЮТЪРНА РИСУНКА

Критерии:

Да са изработени на графична програма по избор;

Да не се вмъкват готови обекти или картинки;

Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графични редактори;

Компютърна рисунка се изпраща на имейл: acvidin.press@abv.bg, с разширение на файла – JPEG, PDF или PNG, с прикачена към нея информация: заглавие, трите имена на автора; възраст; наименование на училището, клас, адрес, имейл и името на програмния продукт, с който е създадена творбата.

`4E1`Q

Участниците от всички училища в област Видин се разпределят в три възрастови групи:

Първа група –   І –  ІV клас

Втора група –   V –  VІІ клас

Трета група –  VІІІ  – ХІІ клас

Отличените участници, от трите възрастови групи в двата раздела на конкурса, ще получат УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕТО СИ И МАТЕРИАЛНИ НАГРАДИ.

Краен срок за получаване на материалите: 04 юни 2023 г.

Церемонията по награждаването на класираните участници ще се състои на 23 юни 2023 г., а мястото и часа на събитието ще бъдат съобщени своевременно.

Ще се свържем допълнително с участниците, които свършват училище преди датата на церемонията!

Конкурсните материали не се връщат и остават собственост на фонда на съдилищата. Те ще се използват за популяризиране на Образователната програма на ВСС – „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и дейностите Административен съд-Видин, Окръжен съд-Видин, Районен съд-Кула и Районен съд-Белоградчик и ВСС. 

За улеснение в създаването на приказка и рисунка!

Полезни материали на страницата на Административен съд-Видин, раздел „Инициативи и събития“, рубрика „Нека говорим“ , както и в страниците на другите съдилища.

Линк: Образователен филм „Твоите най-важни права и отговорности като дете.“

Линк: Образователен филм „Твоите най-важни права и отговорности като дете.“ за най-малките.

Участието в конкурса е доброволно, след предварително запознаване с регламента от учениците и техните родители. Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в инициативата, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел на интернет страниците на съдилища, страницата на ВСС, както и във Фейсбук страницата ВСС.

Информираме Ви, че личните данни на участниците в Областния конкурс „Твоите най-важни права и отговорности като дете“-2023 ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с Вътрешните правила на трите съдилища.

За допълнителна информация: Връзки с обществеността на Административен съд-Видин и съдебен район Видин – Таня Кръстева- тел. 094/989725; 0884831222, e-mail:acvidin.press@abv.bg

 

Подобни статии