Начало Градска среда Нов конкурс „Развитие на туризма в Северозападна България и по поречието на река Дунав“

Нов конкурс „Развитие на туризма в Северозападна България и по поречието на река Дунав“

от Mariana Gomileva
357 преглеждания

Велотуризъм в Белоградчишката крепост / снимка: Иво Игнатов

Фондация „Америка за България“ обявява конкурс за проектни предложения за развитие на културно-историческия и природен туризъм в Северозападна България.

Целта на конкурса е да развие туристически продукти и услуги в Северозападна България и по поречието на река Дунав, които да мотивират туристите в тези региони да удължат престоя си. Дългосрочната цел на конкурса е да постави Северозападна България и поречието на река Дунав трайно на туристическата карта на България, като региони развиващи устойчив природосъобразен и културно-исторически туризъм, който допринася за развитието на местните икономики.

Крайният срок за кандидатстване е 10 февруари, 2024 г. 

Кандидатурите се подават само онлайн на https://us4bg.org/bg/tourism-danube-northwest/?fbclid=IwAR1-hImyiuD14a8g-OTu2y3uv3fkXiextH9ufFgpFRQprmUNK4aU2YhE_zQ

Настоящият конкурс е разделен в три категории:

 

Дейности. Проектите трябва да развиват нови, запомнящи се туристически продукти, услуги и преживявания или да доусъвършенстват съществуващи такива. Проектните предложения трябва да имат ясно дефинирани цели, които да са в съответствие с целите на обявената конкурсна процедура и съответната категория, за която се кандидатства.

Предишен опит. В категорията „Елате ни на гости“ насърчаваме както опитни, така и нови предприемачи с визия, мотивация и бизнес стратегия за развитие на нови туристически продукти и услуги. В категориите „Щом сме двама, страшно няма“ и „Сговорна дружина, планина повдига“ се изисква кандидатите да имат опит в сферата на туризма.

Продължителност на престоя на туриста. Пълноценният престой на туристите включва комбинация от различни продукти и услуги. Освен уютни и гостоприемни къщи за гости и вкусна храна, цялостното преживяване на туристите включва посещение на природни или културно-исторически забележителности, приключения, спортни активности, взаимодействие с природата, дейности, свързани с опознаването и потапянето в местния бит и култура и други. Проекти, които предлагат пакет от преживявания с цел удължаване престоя на туристите в региона, ще имат предимство.

Партньорства. Насърчаваме партньорства с други организации на местно, регионално и национално ниво – общини, активни туристически организации и бизнеси, които предлагат туристически продукти и услуги, читалища, галерии, музеи, природни паркове и други. Целта е създаването на общ туристически продукт, свързан с цялостното преживяване на туриста (в категория „Щом сме двама, страшно няма“) или обединяване на усилията за развитието на цялостна туристическа дестинация (в категория „Сговорна дружина, планина повдига“). Партньорствата в категория „Елате ни на гости“ не са задължителни и трябва да бъдат планирани само ако ще допринесат за по-високото качеството на проекта.

Очаквани резултати от проекта и устойчивост. Резултатите от проекта трябва да са ясно формулирани, измерими, реалистични и да са логично следствие от предвидените дейности. Проектът трябва да допринася за засилване на туристическия интерес към целевите региони и да има положително въздействие върху развитието на местната икономика (увеличен брой туристи, увеличени приходи, нощувки в места за настаняване, похарчени средства от турист, работни места в туристическия сектор за местните жители, сформиране на предлаганата цена за продукта/услугата на база цената на конкуренцията). Кандидатите трябва да имат визия как предложените продукти, услуги и преживявания ще продължат да съществуват и след като подкрепата от Фондация „Америка за България“ приключи.

Бюджет. Предложеният бюджет трябва да е реалистичен и да предполага ефикасно разходване на средствата.

Всички критерии имат еднаква тежест в общата оценка на проектното предложение.

––––––

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Развитие на културно-историческия и природен туризъм е една от четирите области, в които Фондация „Америка за България“ финансира проекти.  Стремежът на Фондацията е да подкрепя местни общности да създават конкурентоспособни туристически преживявания, да подобряват своя имидж и да предлагат продуктите си на туристическите пазари. Развитието на този тип туризъм сплотява и вдъхва живот на общностите и допринася за развитието на местната икономика. Повече информация за работата на Фондацията в тази и други области може да намерите на: www.us4bg.org

 

Източник: Фондация „Америка за България“ 

 

Подобни статии