Начало Икономика Нов българо-сръбски проект за предприемачество и популязириране на туризма

Нов българо-сръбски проект за предприемачество и популязириране на туризма

от Mariana Gomileva
1190 преглеждания

Българи и сърби, партньори в проект на АРРБЦ-Видин, по програма Interreg, на обяд в Хан „Мадона“, с.Фалковец, 01.2020 г. / снимка: Мариана Гомилева

В рамките на 15 месеца Община Видин и Сдружение на гражданите „Понишавие“, гр. Пирот, Сърбия ще партнират на Народно читалище „Братство 1869” – Кюстендил, което спечели проект по втората Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия. Нейната цел е да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия, който е интегриран в европейското пространство чрез интелигентен икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване културата на обучение. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз. Проектът ще се реализира Целта е повишаване качеството на туристическите продукти и услуги в трансграничния регион и разработване на нови чрез повишаване на квалификацията и стимулиране на предприемачеството сред младежите.

Сред основните дейности по проекта са проучване на възможности и предизвикателства за предоставяне на качествени туристически услуги и продукти в трансграничния регион, план за действие за насърчаване на предприемачеството в туризма, специализирано обучение за млади предприемачи, както и онлайн платформа за бизнес консултации и др.

Основните целеви групи включват ученици и безработни от трансграничния регион, заинтересовани страни – бизнес, институции, власти, НПО, населението на региона и туристи / посетители в него.

Резултатите, които се предвижда да бъдат постигнати в рамките на проекта, са изграждане на мрежа от предприемачи в сферата на туризма и разработване на онлайн платформа за консултации и обучения в областта и на мобилно приложение. Предвидени са проучване за анализиране и идентифициране на предлаганите туристически услуги и продукти и необходимостта от подобрения в области като човешки ресурси, маркетинг и реклама и предприемачески инициативи в цялата трансгранична област, както и провеждането на специализирано обучение за 135 млади предприемачи в туризма.

Очакваните резултати ще донесат допълнителни ползи като осигуряване на ключови бизнес умения и създаване на възможности за самостоятелна заетост на младите хора, по-доброто използване на местния потенциал, забавяне процеса на миграция и постигане на устойчиво икономическо развитие от двете страни на границата, а така също и увеличаване възможностите за интелигентен икономически растеж на местно и трансгранично равнище.

 

Източник: Общинска администрация Видин

Подобни статии