Начало Градска среда Ново улично осветление във Видин и Мездра

Ново улично осветление във Видин и Мездра

от Mariana Gomileva
527 преглеждания

снимка: общ. Видин

Община Видин е сред първите в България с одобрен инвестиционен проект по Националния план за възстановяване и устойчивост. Одобреното предложение предвижда подмяна на стари, монтаж на енергоспестяващи осветителни тела и нов софтуер за управление на уличното осветление. Осветителите са със светодиодна LED технология.

Проектът ще се реализира в централната градска част на Видин. Той е поредният в рамките на програмата на Община Видин по внедряване на енергоспестяващи технологии, намаляване на замърсяването на атмосферния въздух и на въглеродните емисии.

Припомняме, че Община Видин спечели и в момента реализира следните проекти:

Внедряване на мерки по енергийна ефективност в сградата на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с финансиране по Норвежки финансов механизъм;

Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин, по който ще се подменят отоплителните уреди на над 4000 домакинства;

Залесяване на видинските паркове със средства от предадените стари отоплителни уреди;

Изграждане на улично енергоспестяващо осветление в 13 населени места на Общината (Антимово, Буковец, Гомотарци, Градец, Дружба, Ивановци, Кошава, Кутово, Майор Узуново, Новоселци, Покрайна, Синаговци и Сланотрън). Тази мярка е първата, която се финансира със собствени средства. С нея се изпълнява и един от приоритетите в управленската програма на кмета д-р Цветан Ценков.

Община Мездра също е с одобрен проект за обновяване на уличното осветление в гр. Мездра и в четири съставни села на общината.

Приключи оценката на проектните предложения по Процедура BG-RRP-4.025 за директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на Инвестиция C4.13 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ (Покана 1), финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Сред одобрените за финансиране 68 проектни предложения на общини от цялата страна е и проектът на Община Мездра, който предвижда подмяна на старото улично осветление с ново енергоспестяващо в гр. Мездра и в четири съставни села на общината – Дърманци, Игнатица, Моравица и Руска Бела. От реализирането на проекта ще се възползват 12 790 жители на община Мездра, които живеят в петте населени места.

Одобрената безвъзмездна финансова помощ за реализирането на проекта е 481 836.07 лв. Предстои да бъде подписан договор за финансиране на проекта между Министерството на енергетиката и Община Мездра.

Настоящата процедура е продължение на вече проведената открита процедура за подбор на проектни предложения BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., в която проектното предложение на Община Мездра беше оценено, одобрено и включено в списък с резервни проектни предложения поради недостатъчен финансов ресурс по програмата.

Процедура BG-RRP-4.025 е на обща стойността 62,5 млн. лв. и има за основна цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини, и да подобри условията на живот на населението в страната.

 

Източници: Община Видин, Община Мездра

Подобни статии