Начало История Ново откритие: Първият български герб е представен от Петър Богдан през 17 век

Ново откритие: Първият български герб е представен от Петър Богдан през 17 век

от Mariana Gomileva
4101 преглеждания

Част от илюстрацията, показваща българския герб | източник: ЮЗУ-gutenberg.swu.bg

Първото представяне на български герб от българин е открито в книга на Петър Богдан Бакшич, съобщава екипа на проект „Гутенбеговата революция и българите“, изпълняван от Югозападния университет „Неофит Рилски“. Книгата е написана от Петър Богдан, чипровчанина, написал трактата „За древността на бащината земя и на българските неща“, която стана известна като първата българска история. Ръкописът й беше открит от проф. Лилия Илиева в гр. Модена, Италия, като част от работата по проекта „Гутенберговата революция…“.

При работата в рамките на научния проект е открита втората отпечатана книга от Петър Богдан с оригинално заглавие „Blagoskroviscte nebesko Marie Divicze Mayke Boxye. Preneseno po G. F. Petru Bogdanu Baksichiu“. Romae, apud Franciscum Monetam 1643. Печатното издание е превод от италиански език на Андреа Джелсомини, разказват от екипа на проекта. Оригиналното италианско заглавие е „Tesoro celeste della divozione di Maria Vergine Madre di Dio“, излязло през 1618 г. Петър Богдан отпечатва превода през 1643 г.

На титулната страница на книгата чипровчанинът е включил българския герб, заедно със своя личен герб.

„Тъй като книгата е извънредно рядка, дълго време за български герб, представен в нея, се смяташе едно погрешно изображение, взето от географска карта“, разказват учените.

Открието на редкия запазен екземпляр е направено миналата година в Дубровник, Хърватия, в библиотеката Znanstvena knjižnica. Вече е подписано споразумение между библиотеката и ръководителя на българския научен проект проф. Илиева което позволява съвместно издаване на старопечатната книга, заедно с предговора, написан от Петър Богдан.

При работата си по проекта „Гутенберговата революция … “ са открити още съчинения на Петър Богдан – някои са преводни, с добавени негови авторски части, други са съчинения, написани от самия него. Преди няколко месеца в Прага беше открит труда на друг българин от XVII век – Марко от Чипровци, който пише докторската си дисертация „в духа на Джон Дънс Скот“. Открити са и старопечатни и ръкописни молитвеници, някои от тях на банатски български език.

С ръкописите може да се запознаете на страницата на научния проект: http://gutenberg.swu.bg/prints/

blagoskroviscte-nebesko

Подобни статии