Начало Еврофинансиране Новият Евробарометър подчертава доверието в малките общини

Новият Евробарометър подчертава доверието в малките общини

от Mariana Gomileva
533 преглеждания

18-та Седмица на градовете и регионите, Брюксел / снимка: Мариана Гомилева

На 13 октомври 2020 г., 329-те членове на Комитета на регионите на ЕС (Committee of the Regions), който представлява местните и регионални управления, прие резолюция „Местни и регионални власти, изправени пред COVID-19 и изграждане на възстановяването“. За нея допринесе Годишният регионален и местен барометър (EU Regional Barometer).

Годишният Барометър на Европейския съюз за състоянието на градовете и регионите предлага моментна снимка на въздействието на социалната, икономическата и здравната криза върху населените места в ЕС. Неговите факти и констатации се допълват от проучване на поднационалните финанси, проведено съвместно с ОИСР, и от проучване на общественото мнение за ролята и въздействието на регионалните и местните власти върху европейския процес на вземане на решения.

Според анкетата на над 26 000 европейци, проведена от Kantar през първите две седмици на септември 2020 г., европейците се доверяват повече на местните и регионалните правителства, отколкото на националните правителства или ЕС, както като цяло, така и в отговора си на пандемията. Те биха искали местните и регионалните власти да имат по-голямо влияние върху решенията на ЕС, свързани със здравеопазването, заетостта и социалните въпроси, както и с образованието, обучението и културата.

В този смисъл, конкретно в Северозападна България, се засилва ролята на кметовете на областите Видин, Враца и Монтана. От все по-голямо значение са и решенията на общинските съвети на малките общини. Съвместно проучване на КР/ОИСР показва също, че е необходим нов модел на координация между различните управленски равнища.

Община Белоградчик / снимка: Мариана Гомилева

Първият регионален и местен барометър в целия ЕС, създаден от Европейския комитет на регионите, предупреждава, че пандемията от коронавирус оказва силно влияние върху приходите на регионалните власти: само в Италия, Германия и Франция техните загуби могат да възлязат на 30 милиарда евро през 2020 г. Кризата също така разширява социалните и икономическите неравенства на териториите на ЕС. Докладът предупреждава, че кризата рискува да създаде „COVID изгубено поколение“ млади хора, и подчертава сериозни различия между регионалните здравни системи. Нарастващото разделение между селските и градските райони също представлява явна заплаха за сближаването на ЕС.

Апостолос Цицикостас – Президент на Комитета на регионите, ЕК / снимка: Мариана Гомилева

Представяйки резултатите от годишния регионален и местен барометър, Апостолос Цицикостас (EL / EPP), председател на Европейския комитет на регионите и управител на региона на Централна Македония в Гърция, каза: „Барометърът цели по-добро разбиране на нуждите на хора, за да предоставят точните отговори. Само като вземем пулса на нашите общности, можем да решим колко ефективен е ЕС на място и какво трябва да направи ЕС, за да помогне на своите региони, градове и села. Нашият доклад потвърждава, че пандемията ни е наранила всички. Над 90% от регионите и общините в ЕС очакват техните приходи да спаднат.“

Туризмът представлява над 10 % от общия БВП на ЕС и осигурява над 27 милиона работни места. Вследствие на ограниченията за пътуване, затварянето на границите и ограничителните мерки, въведени в много държави и региони, туризмът се превърна в най-тежко засегнатия от всички основни икономически сектори. Според ОИСР в зависимост от продължителността на ограничителните мерки в международните туристически потоци се наблюдава спад с 60 до 80 %.

Евробарометър 2020

Европейските граждани биха искали местните и регионалните власти да имат повече влияние на равнището на ЕС в редица области: най-често споменаваните са здравеопазване (45 %), заетост и социални въпроси (43 %) и образование, обучение и култура (40 %).

58 % от респондентите (мнозинство във всяка държава членка) считат, че предоставянето на повече влияние на местните и регионалните власти ще окаже положително въздействие върху способността на ЕС да решава проблемите. Все повече хора изглежда осъзнават, че бъдещето на Европа трябва да бъде изградено съвместно с регионите, градовете и селата, а не само с държавите членки и Брюксел.

Текст и снимки: Мариана Гомилева

Подобни статии