Начало Икономика Автомагистрала „Дунав – Егея“ – алтернатива за направлението Север – Юг

Автомагистрала „Дунав – Егея“ – алтернатива за направлението Север – Юг

от Mariana Gomileva
3194 преглеждания

Снимка: Съоръжения за преминаване на диви животни – екодукти по трасето на АМ „Дунав – Егея“ 

Проект за нова автомагистрала „Дунав – Егея”, който е част от по-мащабния проект ABC+De за връзка между Егейско море и Балтийско море, както и за река Дунав, предвижда смели решения за подобряване на инфраструктурата.

Предназначението на новата АМ „Дунав – Егея“ е да проведе транзитния автомобилен поток за товари и пътници в направлението север – юг между Централна, Източна, Северна Европа и България, Близкия Изток, Турция, Гърция по съвременна инфраструктура. Предвижда се така да се свържат магистралите Хемус, Тракия, Марица, А2 Егнатия и главните пътища от направлението изток – запад в Централна България и Гърция с магистрала в направлението север-юг и с бъдещото пристанище Мароня на Егейско море. Идеята е новата автомагистралата да осигури най-високо ниво на транспортно обслужване между регионите в Централна България и между населените места с цел ускорено икономическо и социално развитие. 

Опазването на околната среда и биоразнообразието е приоритет при проектирането на АМ „Дунав – Егея“. С цената на увеличена дължина и съответно разходи е ограничено преминаването през защитени зони. В чувствителни участъци е предвидена защита на птиците и приспособяване на съоръжението към ланшафта. Предвидено е също преминаването на диви животни напречно на магистралата е осигурено с екодукти (къси тунели). Само в участъка на магистралата от Дунав мост до Въглевци са проектирани 17 бр. екодукти на обща стойност 85 млн. лв. без ДДС. Предвиждат се и решения за изолирането на шума. 

Дължината на АМ „Дунав – Егея“ е 367,285 км, от които 327,865 км в България, а в Гърция дължината на трасето е 39,420 км.

Стойността на новата АМ „Дунав – Егея“ е 2 216 878 001 евро без ДДС, разпределени както следва:

– част Дунав – Марица – 1 375 724 117 евро

– част Марица – Егейско море – 841 153 884 евро

– в България 1 860 520 853 евро (около 84%)

– в Гърция 356 357 148 евро (около 16%).

Предвижда се АМ „Дунав Егея“ да се изгради чрез публично-частно партньорство (ПЧП). Правната форма е концесия за строителство. Средствата за строителство на магистралата ще се осигурят от концесионера и няма да се изразходват средства от Държавния бюджет. Проектът з е представен от инж. Румен Марков, управител на „Ларж Инфрастръкчър Проджектс“. Графикът за АМ „Дунав – Егея“ предвижда тя да бъде в експлоатация в края на 2024 г.

Източници: БТА, https://www.infobusiness.bcci.bg/

 

Източник: БТА

Подобни статии