Начало Икономика Местните власти на отдалечените и бедни региони са все по-важни за Европа

Местните власти на отдалечените и бедни региони са все по-важни за Европа

от Mariana Gomileva
939 преглеждания

текст, снимки и видео: Мариана Гомилева, Брюксел, февруари 2020 г.

Северозападна България е един от най-бедните и отдалечени региони на Европа, но решенията, които се взимат от местните власти са от значение и ще имат все по-голяма стойност в работата и приоритетите на Европейските институции. Европа ще започне да се доближава до гражданите, а не обратно. Този политически сигнал беше даден от новоизбрания председател на Европейския комитет на регионите – Апостолос Цицикостас (ЕНП). Той е управител на регион Централна Македония в Гърция и ще ръководи асамблеята от местни и регионални власти на Европейския съюз за следващите две години и половина. Пленарната сесия в Брюксел (11.02 – 13.02.2020) беше учредителна сесия за шестия мандат на Европейския комитет на регионите. По време на първото заседание на Комитета от новия петгодишен мандат (2020 – 2025), членовете му избраха също за първи заместник-председател Вашку Илидио Алвъш Кордейру — министър-председател на автономното правителство на Азорските острови, Португалия.

Първа пресконференция на новоизбраните председатели на Комитета на регионите / снимка: Мариана Гомилева

В изказването си пред 329-те членове на Комитета от всички държави — членки на ЕС, по време на 138-та и първа за годината пленарна сесия новоизбраният председателя Апостолос Цицикостас подчерта: „В качеството си на местни и регионални политици на изборни длъжности трябва да направим възможно Европейският съюз да достигне до сърцата на хората, които се чувстват пренебрегнати или забравени. Европа трябва да взема решения за подобряване на живота на гражданите възможно най-близо до тях. Трябва да накараме Европа да откликне на исканията на гражданите и да възстановим доверието им в нея. Европа трябва да докаже, че може да се вслуша и да се промени.“

от дясно наляво: председателят на КР – Апостолос Цицикостас и зам. предс. Вашку Кордейру / снимка: Мариана Гомилева

Първите думи на новоизбраните председатели може да видите в оригиналното видео (на английски език):

Апостолос Цицикостас представи три основни приоритета за своя мандат: „Първо, Европейският съюз трябва да служи на своите граждани и на мястото, където живеят — в техните села, градове и региони. Трябва да подкрепяме териториалното сближаване, иновациите, предприемачеството, но също така да намерим надеждни решения за управлението на миграцията въз основа на солидарност. Второ, регионите и градовете трябва да се съсредоточат върху разбирането и намирането на отговори на дълбоките промени в резултат на екологичната, цифровата и демографската революция. На трето място, трябва да укрепим европейската демокрация, като поставим регионите и градовете в нейния център, за да доближим Европа до гражданите ѝ.“ Апостолос Цицикостас подчерта  още, че „демографските промени засягат ежедневната ни работа и живота ни. Стотици хиляди малки и средни градове са застрашени от обезлюдяване. Трябва да организираме социални и здравни услуги, устойчивост на публичните финанси, справедливост на отношенията между поколения.“

от ляво надясно: зам. предс. Вашку Кордейру и председателят на КР – Апостолос Цицикостас
/ снимка: Мариана Гомилева

Новоизбраният първи заместник-председател, Вашку Илидио Алвъш Кордейру, заяви: „Избирането ми потвърждава, че в тази институция всички региони и градове са от значение и следва да могат да играят активна роля в европейския проект, независимо от тяхната отдалеченост, размер или богатство. ЕС трябва да бъде двигател за постигане на изпълнено с обещания бъдеще и ние ще трябва да запретнем ръкави, за да могат всички региони и градове да участват. Тяхната роля е от решаващо значение, за да се помогне на ЕС да постигне целта си никой да не бъде изоставен. За преодоляването на предстоящите предизвикателства са необходими решителност и смелост. В качеството си на първи заместник-председател ще работя за това да се чува гласът на местните и регионалните власти.“

Kомитетът на регионите е консултативен орган, който представлява интересите на регионалните и местните органи в Европейския съюз и представя становища от тяхно име пред Съвета и Комисията. Той е съставен от представители на регионалното и местното управление на изборна длъжност, работещи за европейската интеграция и осигурява институционално представителство на всички териториални единици, региони, градове и общини в ЕС. Мисията му е да приобщава регионалните и местните органи в процеса на вземане на решения в Европа и по този начин да насърчава по-активното участие на гражданите. 

Оригиналното видео от първата за годината учредителна пленарна сесия на Комитета на регионите: 

По време на 138-та пленарна сесия на Комитета на регионите се проведоха и няколко политически дискусии, включително дебат относно конференцията за бъдещето на Европа с участието на Dubravka Šuica, заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на демокрацията и демографията. Екипът на Северозапазена БГ присъства и на първата за годината пресконференция на кметовете от Вишеградската четворка, които представиха „Пакт на свободните градове“.

от ляво надясно: Вашку Кордейру (зам. председател на КР), Апостолос Цицикостас (председател на КР), Гергей Карачони (кмет на Будапеща), Зденек Хриб (кмет на Прага), Рафал Тшасковски (кмет на Варшава) / снимка: Мариана Гомилева

За следващия мандат 2020 – 2025 бяха обсъдени и гласувани също и няколко важни резолюции и становища, свързани с градовете и регионите на Европа.

Подобни статии