Home Флора и фауна Колонията от лалугери във Врачанския Балкан се увеличава