Начало Икономика Започва набирането на проекти за енергийна ефективност

Започва набирането на проекти за енергийна ефективност

от Mariana Gomileva
1017 преглеждания
Европейските проекти в обл. Видин са нараснали тройно за шест месеца

Приемът на проекти по процедурата процедурата „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“ вече е отворен, съобщават от консултантската компания „Елана Инвестмънт“. В събота беше обявено началото на набирането на предложения, които могат да получат европейско финансиране. Крайният срок за подаването им е 12 октомври.
Процедурата е предназначена да подкрепи мерки за енергийна ефективност в предприятията, които могат да бъдат във вид на инвестиционни проекти и услуги. Покриват се разходи за материални и нематериални активи, строително-монтажни работи, придобиване на системи за отопление или охлаждане, както и за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено ползване.

Могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия, които имат поне три завършени финансови години. Фирмите трябва да са от определени сектори: сектор B „Добивна промишленост”, сектор C „Преработваща промишленост”, сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”; сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” и сектор F „Строителство“.

Общият бюджет за процедурата е 90 млн. евро, от които 24 млн. евро ще са за микропредприятия, малките ще разполагат с общо 30 млн. евро, а средните – с останалите 36 млн. евро. Размерът на безвъзмездната помощ за един проект е минимално 50 000 лева , а максимум – 1 500 000 лева.

Бенефициентите могат да избират измежду три варианта по какъв режим да кандидатстват, като от това зависи какъв размер от общите разходи на проекта могат да бъдат покрити със субсидия. Подробна информация за европейските фондове може да получите в областните информационни центрове и на портала Eufunds.bg.

В помощ на компании и обществени организации Severozapazenabg започна поредица съвместно с консултантската компания „Елана Инвестмънт“. В нея ще ви съобщаваме за предстоящ прием на проекти, промени в условията и всичко важно, свързано с европейските фондове.

Подобни статии