Home Култура и развлечения Занаятчийска изложба в Археологически комплекс “Калето” – Мездра