Начало Еврофинансиране Залесяване в Северозапада с евросредства

Залесяване в Северозапада с евросредства

от Mariana Gomileva
979 преглеждания

Изглед към Врачанския балкан / снимка: Мариана Гомилева
Над 800 декара нова гора е залесена до края на месец май на територията
на Северозападно държавно предприятие от началото на изпълнението на
проекта за залесяване с европейско финансиране. Залесителните
мероприятия са обхванали повече от 22%  от заложената площ за
залесяване, която е 3 623 дка. Засадените дървесни видове са топола,
дъб, и горскоплодни дръвчета. Те са залесени в горски територии в
обхвата на Държавните горски стопанства в Лом, Монтана, Берковица,
Видин, Оряхово и в Държавно ловно стопанство „Русалка“ Априлци. 

Залесителните мероприятия / снимка: СЗДП ДП-Враца

В повечето стопанства е извършена подготовка на почвата върху площ от 618 дка
от общо 2 475 дка по проект. Освен тези дейности са извършени отглеждане
на култури върху близо 8 800 дка и попълване на култури на около 500 дка.
Най-много фиданки са отгледани на територията на горското стопанство в
Лом, както и в държавните разсадници в Никопол, Оряхово и Плевен, където
традиционно се отглеждат тополови фиданки. В тях и в разсадника в Плевен
през пролетта бяха вкоренени 305 000 резници от същия вид, които наесен
ще бъдат използвани за залесяване на млади фиданки.

Залесителните мероприятия / снимка: СЗДП ДП-Враца


В изпълнение на проекта е предвидено закупуване и доставка на
специализирана техника, която обхваща общо 13 машини. До момента са
доставени три от тях – багер, булдозер и трактор, които подпомагат 
дейностите по почвоподготовка, отглеждане и залесяване. До края на
годината се очаква да бъдат предоставени и останалите 10 машини,
съгласно сключени договори с фирми за доставка.
Поради лошите климатични условия през последните месеци работата по
залесителните дейности периодично се затруднява, особено в придунавските
райони – Видин, Лом и Никопол, където дигата-бряг системно се наводнява
и това пречи на нормалната работа в изпълнение на заложените дейности.

Залесителните мероприятия / снимка: СЗДП ДП-Враца


Да припомним, че срокът на проекта е до 31.12.2023г, който е с
наименование „Подобряване природозащитното състояние на горски природни
местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от
горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на
територията на Северозападно държавно предприятие – гр. Враца“,
Оперативна програма: “Околна среда 2014-2020г.“

Източник: СЗДП ДП-Враца

Подобни статии