Начало Новини Еврофинансиране: По кои програми компаниите от Северозапада имат предимство

Еврофинансиране: По кои програми компаниите от Северозапада имат предимство

от Mariana Gomileva
2164 преглеждания

В помощ на компании и обществени организации Severozapazenabg започна поредица съвместно с консултантската компания „Елана Инвестмънт“. В нея ще ви съобщаваме за предстоящ прием на проекти, промени в условията и всичко важно, свързано с европейските фондове.

Фирмите от Северозападния район на планиране имат по-големи шансове за одобрение на техните инвестиционни проекти при кандидатстване по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Тъй като програмите поставят акцент върху увеличаване на инвестициите в района, при оценката на проектите бизнесът получава допълнителни точки, които му дават предимство при класирането на проектите.
През 2016 г. компаниите от Северозападния район могат да се възползват и да кандидатстват за безвъзмездна помощ при инвестиции в подобряване на енергийната ефективност, внедряване на системи за управление, разработване и внедряване на иновации. Земеделците ще могат да участват с проекти за техника, а преработвателите на земеделска продукция – за строителни работи и техническо оборудване.

По ОП „Иновации и конкурентоспособност“ са планирани четири процедури за годината. Предстои обявяване на схемата „Енергийна ефективност за МСП“ с бюджет от 90 млн. евро, в която е за микро, малки и средни производствени предприятия. За октомври е планирана същата схема, но само за големи предприятия. През периода май-юли 2016 г. МСП ще могат да кандидатстват за разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление, за които е предвиден бюджет от 30 млн. евро. В края на годината се очаква отварянето на процедура за разработване на продуктови и производствени иновации с общ бюджет 35 млн. евро. Тя е предвидена за фирми, които работят в областта на информатиката и ИКТ, мехатроника и чисти технологии, индустрията за здравословен живот и биотехнологии, както и за нови технологии в креативни и рекреативни индустрии.

По Програма за развитие на селските райони (ПРСР) през юли се планира отваряне на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, която дава възможност за безвъзмездна помощ при закупуване на техника и оборудване, както и за трайни насаждения. В периода октомври-ноември 2016 г. преработвателите на земеделски суровини ще могат да кандидатстват по една от най-атрактивните мерки – 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“. Тя дава възможност за финансиране на покупка и строеж на сгради и други недвижими имоти, техническо оборудване и транспортни средства, включително за ВЕИ централи за собствено ползване.

Подобни статии