Начало Икономика Еврофинансиране: Започна приемът за иновации на компании с кратка история

Еврофинансиране: Започна приемът за иновации на компании с кратка история

от Mariana Gomileva
1172 преглеждания

Монтанската компания „Ава Спорт“ спечели проект по предишен прием за иновации, по който купи нови машини | Снимка: Весела Николаева

В помощ на компании и обществени организации Severozapazenabg започна поредица съвместно с консултантската компания „Елана Инвестмънт“. В нея ще ви съобщаваме за предстоящ прием на проекти, промени в условията и всичко важно, свързано с европейските фондове.

Компаниите, създадени преди по-малко от три години, вече могат да подават документи за финансиране по оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“, съобщиха от управляващия орган. Приемът беше обявен на 4 февуари и ще продължи до 5 май. За този период ще се кандидатства за проекти по „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. За компании от Северозападна България се дават бонус точки, които дават предимство при класиране на проектите.

Кандидатите трябва да имат по-малко от три завършени финансови години и проектите да са в някоя от следните области:
– „Мехатроника и чисти технологии“
– „Информатика и информационно-комуникационни технологии“
– „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“
– „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии“

Всяко предприятие може да получи до 391 166 лв. (200 хил. евро), като субсидията може да е до 90% от разходите по проекта. Минималният размер на помощта за едно предприятие е 50 хил. лв.
Важно е да се знае, че в тази процедура кандидатстването е само по режима за минимални помощи, което означава, че кандидатът не може да получи повече от 200 000 евро в рамките на 3 финансови години.

Общият бюджет по тази процедура е 10 млн. евро. Проектите трябва да се изпълняват до 24 месеца. Подаването на документи става само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) , за което е трябва да имате електронен подпис. Безплатна консултация дали проектът ви е допустим може да получите от „Елана Инвестмънт“ на 02/ 81 000 50 илиeufunds@elana.net.

Допустими проекти по четирите направления:

Мехатроника и чисти технологии
– производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
– машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
– инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
– системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
– вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
– създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
– роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;
– проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
– био-мехатроника;
– интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
– чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

Информатика и ИКТ

– производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
– ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид” софтуер;
– 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
– Big Data, Grid and Cloud Technologies;
– безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
– езикови технологии;
– уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
– използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

Индустрия за здравословен живот и био-технологии
– методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
– производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
– производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
– персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
– медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
– нано-технологии в услуга на медицината;
– био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
– „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
– производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
– зелена икономика.

“Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”
– културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
– компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер
– алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
– производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Подобни статии