Начало Икономика Еврофинансиране: До 4 април се приемат проекти за иновации на компании с история

Еврофинансиране: До 4 април се приемат проекти за иновации на компании с история

от Mariana Gomileva
1093 преглеждания
Европейските проекти в обл. Видин са нараснали тройно за шест месеца

В помощ на компании и обществени организации Severozapazenabg започна поредица съвместно с консултантската компания „Елана Инвестмънт“. В нея ще ви съобщаваме за предстоящ прием на проекти, промени в условията и всичко важно, свързано с европейските фондове.

До 4 април е крайният срок за подаване на проекти за внедряване на нови технологии в предприятия от оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), припомнят от консултантската компания „Елана Инвестмънт“. Бюджетът, отделен за микро и малки предприятия е 15 млн. евро, колкото е и за средните. Големите компании ще разполагат с общо 20 млн. евро за реализация на проектите си.

Процедурата „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ е отворена за компании с минимум три приключени финансови години – 2013, 2014 и 2015 г. Те трябва да реализират дейността, за която кандидатстват, по зададените тематични области. Иновациите им могат да бъдат собствена разработка или чужда, с придобито интелектуално право. Тематичните области за кандидатстване са информационно-комуникационни технологии и информатика; мехатроника и чисти технологии; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; креативни и рекреативни индустрии.

Бевъзмездната финансова помощ трябва да е до 2.5 млн. лв. за микро и малки дружества, 5 млн. лв. за средни и 7.5 млн. лв. за големи, като в тази сума влиза и договорено финансиране за предишните 7 години по „Конкурентоспособност“. По един проект помощта от сегашната процедура не може да надвишава 1.5 млн. лв. за големите и 1 млн. лв. за всички останали. Минималното финансиране за проект е 100 хил. лв., с изключение на предприятия от Югозападна България, кандидатстващи по режим „Регионална инвестиционна помощ“.

Както и по останалите процедури по ОПИК, компаниите от Северозападния район получават бонус точки при оценяването. Проектите за екологични иновации също са с предимство, независимо в кой район се изпълняват. Срокът за изпълнение на одобрените проекти е 18 месеца.

За какво може да се кандидатства:

Елемент: Инвестиции
– Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;
– Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

Елемент: Услуги
– Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите, като – разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания;
– Разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи;
– Разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат;
– Разходи за осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги;
– Разходи за осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги;
– Разходи за осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги;
– Разходи за осигуряване на лаборатории с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги;
– Разходи за осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги;
– Разходи за изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги.
Разходите за нематериални активи са допустими само до 50% от общите допустими инвестиционни разходи за първоначалната инвестиция при приложим режим на държавна помощ „Регионална инвестиционна помощ“. Разходите за „Услуги“ не следва да надвишават 50% от общо допустимите разходи по проекта.

Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи комбинация от двата елемента, като елемент „Инвестиции” е задължителен. Включването само на дейности по Елемент „Услуги” е недопустимо по настоящата процедура. Още за процедурата може да прочетете тук: http://bit.ly/1WNzdCI

Подобни статии