Начало Еврофинансиране Европа Директно-Видин работи за повишаване на цифровото образование

Европа Директно-Видин работи за повишаване на цифровото образование

от Mariana Gomileva
190 преглеждания

Цифровата грамотност никога не е била толкова важна, колкото в днешния все по-цифровизиран свят. Бързо променящата се медийна и информационна среда, заедно с големия брой онлайн медийни платформи и източници на информация, изисква хората не само да са уверени, но и да са информирани и критични в цифровия свят.

Във времена на криза предизвикателствата, свързани с разпространението на дезинформация и вредно съдържание, се увеличават, което оказва натиск върху нашите демокрации и благосъстоянието на хората.

Планът за действие в областта на цифровото образование (2021—2027 г.) е обновена политическа инициатива на Европейския съюз (ЕС), която определя обща визия за висококачествено, приобщаващо и достъпно цифрово образование в Европа и има за цел да подкрепи адаптирането на системите за образование и обучение на държавите членки към цифровата ера.

Планът за действие, приет на 30 септември 2020 г., е призив за по-засилено сътрудничество на европейско равнище в областта на цифровото образование с цел справяне с предизвикателствата и оползотворяване на възможностите, свързани с пандемията от COVID-19, и представяне на възможности за общността на образованието и обучението (учители и учащи), създателите на политики, академичните среди и изследователите на национално, европейско и международно равнище.

Инициативата допринася за приоритета на Комисията Европа, подготвена за цифровата ера и за Next Generation EU и подкрепя Механизма за възстановяване и устойчивост, който има за цел създаването на по-екологичен, по-цифровизиран и устойчив Европейски съюз.

Планът за действие в областта на цифровото образование е ключов фактор за осъществяването на визията за изграждане на европейско пространство за образование до 2025 г. Той допринася за постигането на целите на Европейската програма за уменияЕвропейския стълб на социалните права и Цифровия компас до 2030 г.: Европейския път за цифровото десетилетие.

На 23 ноември 2023 г., ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин успешно организира среща с учители, насочена към подкрепа на цифровата грамотност и представяне на Плана за действие с областта на цифровото образование 2021-2027 на Европейската комисия. Събитието се проведе в офиса на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин, разположен на ул. Христо Ботев 93, етаж 1, в сградата на Регионален бизнес инкубатор.

Гост-лектор онлайн беше експертът Симона Петкова от Главна дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на Европейската комисия, Брюксел. Тя представи важни аспекти от Плана за цифровото образование, актуални европейски образователни цифрови платформи и инициативи, финансиращи програми в областта на дигиталните дейности, политически инструменти, очертаващи обща визия за работа със страните членки, практически материали и инициативи. Учителите бяха подробно запознати с Насоките за преподаватели за справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност.

Събитието привлече над 30 учители и преподаватели от област Видин, които се интересуват от подобряване на качеството на образованието и развитието на цифровата грамотност в образователните процеси. 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин изразява благодарност към РУО – Видин, към гост-лектора и всички участници за активното включване и се надява, че събитието е предоставило ценни познания и насоки за подобряване на цифровата грамотност в бъдещето.

 

Подобни статии