Home История Държавния архив представя наследството на арх. Майер Аладжемов