Начало Бизнес Дунавската стратегия – много възможности за решаване на общи проблеми

Дунавската стратегия – много възможности за решаване на общи проблеми

от Mariana Gomileva
1057 преглеждания

Изглед към поречието на река Дунав / снимка: Danube Strategy Point

Стратегията на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR) е втората макрорегионална стратегия на ЕС, приета от Европейската комисия през 2010 г. и подкрепена от Европейския съвет през 2011 г. Тя обединява 14 държави, разположени по течението на река Дунав, и обхваща площ, в която живеят над 115 милиона души, или една пета от населението на ЕС. 9 държави — членки на ЕС: Австрия, България, Германия (Баден-Вюртемберг, Бавария), Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чешка република. 5 държави извън ЕС: Босна и Херцеговина, Молдова, Сърбия, Украйна (Одеса, Ивано Франкивск, Чернивци и Закарпатска област) и Черна гора.

Държавите от Дунавската стратегия

Стратегията е насочена към четири основни точки, а в рамките на всяка точка приоритетните области се определят от конкретните дейности за сътрудничество:

СВЪРЗВАНЕ НА РЕГИОНА: ■ Подобряване на мобилността и транспортните връзки ■ Насърчаване на по-широкото използване на възобновяемата енергия ■ Насърчаване на дейностите в областта на културата и туризма.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: ■ Възстановяване и запазване на качеството на водите ■ Управление на рисковете за околната среда ■ Опазване на биологичното разнообразие, ландшафтите и качеството на въздуха и почвите.

ПОСТИГАНЕ НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕ: ■ Развитие на обществото на знанието ■ Оказване на подкрепа за конкурентоспособността на предприятията ■ Инвестиране в хора и умения.

УКРЕПВАНЕ НА РЕГИОНА: ■ Увеличаване на институционалния капацитет и сътрудничеството ■ Съвместна работа с цел укрепване на сигурността и предприемане на действие по въпросите на организираната престъпност и тежките престъпления.

Как да се включим с проект по Дунавската стратегия

Вече е отправена първата покана за набиране на проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Дунавски регион“ 2021-2027.

Предложенията могат да са по програмните приоритети: „По-конкурентоспособен и по-иновативен Дунавски регион“, „По-зелен, нисковъглероден Дунавски регион“, „По-социален Дунавски регион“ и „По-добро управление чрез сътрудничество“: Специфична цел 4.2 „Повишен институционален капацитет за териториално и макрорегионално управление“.

Партньори в проектите могат да бъдат местни, регионални или национални органи, академични организации, неправителствени организации, бизнес асоциации, предприятия и др., официално регистрирани на територията на програмата. Всеки проект трябва да включва най-малко три партньора от три различни държави. Поне един партньор по проекта трябва да бъде от държава-членка на ЕС.

Първата покана за набиране на проектни предложения по програмата е от два етапа – подаване на заявление за интерес, очертаващо логиката на интервенцията на предложението и стратегическото значение за програмата, и на пълен формуляр за кандидатстване от одобрените на първия етап кандидати.

Първият етап на кандидатстване, чрез подаване на заявление за интерес в електронната система на програмата (Jems), е отворен до 17 ноември 2022 г. (14:00 часа, CET). При него не се изисква представяне на допълнителни документи. Очаква се вторият етап на кандидатстване по поканата да бъде отворен през пролетта на 2023 година.

11-ти годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион

Тази година, когато председател на стратегията е Украйна, заради войната там, 11-тия годишен форум се състоя между 19 и 20 октомври 2022 г. в словашкия град Кошице, който е в близост до границата с Украйна, организиран съвместно от Украйна, Словакия, Европейската комисия и Транснационалната програма „Дунав“ с подкрепата на Danube Strategy Point. По време на събитието министрите, отговарящи за стратегията на ЕС за Дунавския регион, постигнаха съгласие по три направления и подписаха общо споразумение за: устойчиво развитие на Дунавския регион, реагиране на безпрецедентните предизвикателства за Дунавския регион (по отношение на енергетиката, навигацията и продоволствената сигурност) и задълбочаване на регионалното и трансграничното сътрудничество.

11-ти годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион / снимка: Мариана Гомилева

11-ти годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион / снимка: Мариана Гомилева

Дунавската стратегия и туризма у нас

Под патронажа на президента на Република България г-н Румен Радев, На 25 октомври 2022 г. се проведе международната „Конференция за дигитална трансформация в туризма“. Тя се осъществи в изпълнение на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR), приоритетна област 3 „Култура и туризъм“, координирана съвместно от Република България и Румъния. Домакин беше министърът на туризма д-р Илин Димитров. Събитието е трибуна на високопоставени представители на държавите-партньори на Република България в сферата на туризма. Акцентът в програмата на конференцията бяха въпросите за дигиталната трансформация в сектор туризъм в контекста на развитието на иновациите, новите тенденции в маркетинга и добрите практики в Европа и в Дунавския регион.

Участниците дискутираха още темите за енергийната сигурност и устойчивата икономика на региона, човешкия капитал, пазара на труда и включването на младите хора в изпълнението на целите на стратегията, както и интегрирането на целите на Дунавската стратегия в програмите с европейско финансиране за периода 2021-2027 година.

Следващото председателство на Дунавската стратегия

В рамките на 11-ти годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, Украйна предаде Председателството на Словения, чийто мандат започва от 1-ви ноември 2022 г. и ще продължи до края на 2023 година.

Според словенския координатор за трите регионални макростратегии, Петра Чесен Чатар, Словения иска да се фокусира особено върху страни като Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Украйна и Молдова, за да се активизира участието им в Дунавската стратегия. „Планираме конференция в началото на нашето председателство, на 1 декември, като идеята е да изслушаме проблемите, пред които са изправени страните извън ЕС при участието си в Дунавската стратегия“, каза Петра Чесен Чатар.

Предаване на символичния рул на председателството от Украйна към Словения / снимка: Мариана Гомилева

Съвместните усилия на страните от Дунавския регион доведоха до значителен напредък по отношение на координацията на инфраструктурните дейности, експлоатацията на транспортните и енергийните системи, обмена на най-добри практики в областта на чистата енергия и насърчаването на дунавската култура и туризъм. Ефективното координирано планиране, финансиране и изпълнение на мерките допринесе за осъществяването на важни стъпки за преодоляване на основните затруднения, установени в региона.

Репортер: Мариана Гомилева, (Кошице, Словакия)

Подобни статии