Начало Забележителности Добрият пример: Новото лице на Враца

Добрият пример: Новото лице на Враца

от Mariana Gomileva
3283 преглеждания

Проектът – много зеленина, запазване и добавяне на водни площи, цялостно подобрение на градската среда | илюстрации: сп. „Архитектура“

Текстът е отпечатан в последния брой (7/2017 г.) на сп. „Архитектура“, издание на Съюза на архитектите в България. Публикуваме откъс, пълният вариант можете да прочетете тук.

Aвтор е проф. д.а.н арх. Иван Никифоров, който дава Враца като пример как трябва да се развива градоустройството – с конкурси и подбор на най-добрите проекти, с цялостен поглед върху града и удобството на хората. Изказването на кмета Калин Каменов е част от материала в списанието. Снимките са илюстрация от проекта за новия център на Враца.

КАЛИН КАМЕНОВ – КМЕТ НА ГР. ВРАЦА:

„Предизвикателствата през последните две години пред мен и моя екип бяха много и изключително сериозни. Започнахме коренна промяна на начина на управление на Враца. Смятам, че всеки добър и отговорен стопанин трябва да има два плана за работа – краткосрочен, който обхваща следващите 2-3 години, с най-належащите задачи, и дългосрочен – в перспектива поне за 10 години. Проектите, които реализираме, са свързани с дългосрочната управленска визия, а именно как трябва да изглежда общината след 10 години. В същото време, за да развиваме Враца, е необходима добра бизнес среда и възмож-ности за нови инвестиции. За да се случи това, е необходима качествена инфраструктура, която е и приоритет за мен и моя екип.

Реконструкцията на централната пешеходна зона на града е част от проект от инвестиционната програма и е от изключително важно значение как-то за жителите на Враца, така и за гостите. Това е lицето на града. Чрез стартирането на ремонта градът ни ще има съвременна визия и ще покажем, че тук се работи уверено и активно за подобряване на жизнения стандарт на хората. Обновяването и модернизацията е необходима, тъй като през последните години са извършвани само частични ремонтни дейности.

Сигурен съм, че след реализирането на проекта промяната на централната градска част, основния булевард и улиците в този район ще бъде генерална. Враца ще се превърне в по-удобно и по-привлекателно място за живеене, където можем да работим и да отглеждаме своите деца. В същото време се провеждат процедури по възстановяване и на друга сграда, която също се намира в центъра на града. Това е Сувенирната палата. След като се допитахме до гражданите и след решение на Общинския съвет, идеята ни за търсене чрез публично-частно партньорство на инвеститор за сграда бе одобрена. Три фирми имат интерес към обекта вече и това означава, че през следващата година централната градска част ще се превърне в голяма строителна площадка, но пък ще бъде реализирана една огромна промяна на облика на центъра, а Враца ще придобие един нов, съвременен и европейски вид.“

Първата пешеходна зона у нас се изгради в гр. Враца през далечната 1974 г. Това беше част от пространството на булевард „Никола Войводов”. Пешеходната настилка беше реализирана със скромни средства (тънки мраморни плочи, кои-то лесно се чупеха и бързо се наложи да ги подменят). Озеленяването и градското обзавеждане беше също скромно, но общият ефект от тази реализация се оказа толкова голям, че през следва-щите години започна масово изграждане на пешеходни пространства във всички големи, средни и дори малки градове. Само за едно десетилетие нашата страна се нареди на едно от първите места в Източна Европа по реализиране на пешеходни улици и площади.

Националният градоустройствен конкурс за центъра на гр. Враца, проведен през 1975 г. и спечелен от колектив на „Главпроект” (архитекти: Марта Петрова, Иван Битраков и Яким Петров) бе до-бра основа за съхраняване на богатото архите-ктурно наследство в центъра на града и за архитектурно-художествено оформяне на главните площадни и улични пространства.

Едни от основните репери на този последвал процес са:
– изграждане на комплекс от театър и районен исторически музей, разположен непосредствено до средновековната „Пашова кула” и на фона на изключителния силует на Стара планина (архитекти: Михаил Соколовски, Борис Камиларов и Цанко Хаджистойчев);
– архитектурно-художествено оформление на площада с паметник на Христо Ботев (арх. Иван Иванчев и скулптор Владимир Гиновски);
– изграждане на пешеходна улица „Търговска” (архитекти: Г. Гунджолов, Х. Ямантиев и П. Велев);

През 2015 г. община Враца обяви национален анонимен конкурс „Реконструкция на централната пешеходна зона на града – от улица „Поп Сава Катрафилов” до площада пред приемната сграда на жп гарата, включително ул. „Търговска” и прилежащите територии” (съгласно заданието законкурса). За отбелязване е фактът, че през по-следните години този тип проекти масово се възлагат чрез „Обществени поръчки”, без архитектурно-градоустройствени конкурси и обикновено са съпътствани от корупционни практики.

Професионалното жури на конкурса, в койео участвах и аз, единодушно избра проекта на колектив „ОБЕДИНЕНИЕ ВРАЦА 2014”, представлявано от арх. Орлин Давчев, на който общината възложи следващите фази на проекта. Основанията на журито за избора на премирания проект са предложените решения за избягване на разностилието в архитектурно-художествено-то оформление на съществуващите пешеходни пространства чрез визуализиране на основните направления на пешеходния поток в линеен растер, преминаващ през всички площади, улици и зелени площи, който по рисунъка напомня ствол на дърво.

Линейният растер, изпълнен от настилка с екструдирани клинкерни плочи в натурална бежово-сива и кафява гама, безпроблемно се съчетава по цвят с всички прилежащи сгради, елементи на градския дизайн, зелени и водни площи. Подобряването на микроклимата се осъществява с предложеното уплътняване на съществуващите зелени площи и проектиране на нови, наситени с разнообразни растителни видове, осигуряващи динамична игра на багрите през всички годишни сезони.

Проектът на „ОБЕДИНЕНИЕ ВРАЦА 2014” още във фаза конкурс впечатли с предложената единна система от елементи за градско обзавеждане със съвременна визия и в унисон с цялостната концепция. Работният проект е доразвил тази идея и
е осигурил комфорт и пълнота за разнообразни дейности – активен и пасивен отдих, в открити и полуоткрити пространства. Запазени са всички съществуващи водни площи и са проектирани нови в синтез със съвременни пластичните изкуства.

Централната пешеходна зона на града убедително е разделена на 7 основни функционални части:
1. бул. „Никола Войводов” (от жп гарата до бул. „Демокрация”)
2. бул. „Никола Войводов” (от бул. „Демокрация” до ул. „Кръстьо Българията”)
3. бул. „Никола Войводов” (от ул. „Кръстьо Българията” до ул. „Полковник Лукашов”)
4. пространството между ул. „Полковник Лукашов”, бул. „Христо Ботев” и ул. „Гладстон”
5. пространството между бул. „Христо Ботев” и ул. „Стефанаки Савов”
6. пространството между бул. „Христо Ботев” и ул. „Поп Сава Катрафилов” (площад „Христо Ботев” и парка при църквата „Свети Николай”)
7. ул. „Търговска”.

Направен е задълбочен анализ на всяка от тях и са предложени, в рамките на цитираната обединяваща идея, конкретни предложения за подчертаване на тяхната идентичност.

Части 5, 6 и 7 обхващат най-представителната територия на града. Запазени и подобрени са представителните функции на площад „Христо Ботев” чрез изграждане на амфитеатър със сцена на открито, трансформиране на езерото в скейт-
парк, подобряване на осветлението – едновременно в посока съвременна визия на самото осветително тяло и като енергоспестяващи лед осветители от ново поколение, проектиране на подходяща площадка за излагане на съвременно изкуство, засаждане на нова едрогабаритна рас-тителност, запазване на водните площи, проектирани от арх. И. Иванчев.

Части 1, 2, 3 и 4 са третирани като оживени търговско-развлекателни пространства, обогатени с подходящи елементи на градско обзавеждане (рекламни и информационни табла, велосипедни стойки, декоративни осветителни тела, кошче-та за разделно събиране на смет, площадки за тематични работилници, базари, временни изложби, занимални за деца и др. Специално внимание е от-делено на архитектурно-художественото оформление на площад „Суми”, който е третиран като главно търговско средище, наситено с рекламно-информационни табла, площадки за временни изложби, базари, зони за уъркшопове, цветни, зелени и водни площи. Значим художествен акцент в площада е водната площ с арт инсталация като зрителна задънка на двете части на бул. „Н. Войновски”.

Предгаровото пространство е подходящо обогатено с паркова част.
Общо за части 1 – 4 е търсено архитектурно-художествено оформление, което да създаде оживена среда през повече часове от денонощието и повече дни през седмицата.

Изискванията към техническото изпълнение на проекта са много добре изписани. Те ще гарантират здравината и безопасността на реализацията, защото са съпроводени с детайли на задължителните конструктивни пластове под декоративните настилки, точни указания за заложените в проекта материали и технологии.

В заключение можем да добавим, че Враца има шанс отново да води в съвременната реконструкция и обновяване на пешеходните пространства в нашите градове.

ЕКИП:
АРХИТЕКТУРНА
доц. д-р арх. Орлин Давчев
доц. д-р арх. Мария Давчева
арх. Борислава Манолова
арх. Пламена Георгиева
арх. Костадин Малинов

ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО: д-р ланд. арх. Цветелина Йорданова

КОНСТРУКТИВНА: инж. Елена Марангозова, инж. Радиан Митов

ЕЛЕКТРО: инж. Мирослава Йорданова

ВиК: инж. Юлиян Димитров, инж. Христос Мингас

ГЕОДЕЗИЯ: инж. Кирил Ефремов

ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО: инж. Лони Осенски

Подобни статии