Начало История „Гражданска защита“ и химическото имущество на Белоградчик в миналото

„Гражданска защита“ и химическото имущество на Белоградчик в миналото

от Mariana Gomileva
440 преглеждания

Погребите в Белоградчик и знакът на „Гражданска защита“

„Гражданска защита“ е държавна служба за защита на цивилното население, материалните и културните ценности на България при бедствия, аварии, терористични атаки и военни нападения срещу страната, съществувала под различни наименования през периода 18 юли 1936 – 1 януари 2011 г.

На 18 юли 1936 г. цар Борис III издава Указ №310, който утвърждава Наредбата-закон за противовъздушната и химическа защита на населението в Царството. Въз основа на него са разработени правилници и инструкции за защита на цивилното население, материалните и културните ценности в Царството, като са разпоредени задълженията на въоръжените сили, и на държавните служби.

Правилник за ПВХЗ от 1936 г.

През 1942 г. е сформирано Управление „Противовъздушна и химическа защита“.

В края на Втората световна война 15-и пехотен Ломски полк за втори път в историята си е разформиран, (първият е след края на Първата световна война). Името на полка е запазено с 15-а пехотна Ломска дружина, която обаче, е на гарнизон в гр. Враца. В Белоградчик остава 2-а дружина на полка, но дружината вече е в състава на 3-и пехотен Бдински полк. Командир на 2/3-а пехотна дружина е подполковник Найденов. Химическото имущество продължава да се намира в Погребите в Белоградчик и тогава.

Погребите в Белоградчик / снимка: проф. Б. Тошев

Ето какво химическо имущество е останало в притежание на 2/3-а пехотна дружина в Белоградчик към 1 август 1946 г.:

 1. Малки бойни дихатели ДВФ – 1774 броя;
 2. Големи бойни дихатели – 180 броя;
 3. Големи торби за маските – 190 броя;
 4. Малки торби за маските – 1774 броя;
 5. Апарати за изпитване съпротивлението на двигателите – 2 броя;
 6. Кислородни апарати „Дрегер“ – комплект – 3 броя;
 7. Кали патрони – 7 броя;
 8. Кислородни цилиндри – 6 броя;
 9. Маркучи за големи дихатели – 185 броя;
 10. 1 Учебни дихатели – малки – 196 броя;
 11. Противогазово облекло „Дрегер“ – комплект – 4 броя;
 12. Пръскачки за хлорна вар „Фамоза“ – 12 м. – комплект – 4 броя;
 13. Хлорна вар – чиста – 50 кг.
 14. Химическа санитарна чанта – комплект 1 брой;
 15. 1 Газооткривателна чанта – комплект – 1 брой;
 16. Обозначителни рейки – комплект – 5 броя;
 17. Сигнални сирени „Страж“ – 1 брой;
 18. Ветропоказател – 1 брой;
 19. Влагомер – 1 брой;
 20. Сандъци за кислородни апарати – 3 броя;
 21. Сандъци за противогазово облекло – 4 броя;
 22. Сандъци за пръскачите за хлочна вар  – 4 броя;
 23. Барометри – 2 броя;
 24. Сандъци за хлорна вар – 7 броя;
 25. Сигнални флагове – 1 брой;
 26. Сандъци за задимителни апарати – 1 брой;
 27. Калъфи за обозначителни рейки – 4 броя;
 28. Телени закачалки – 4110 броя;
 29. Описание за задимителните апарати – 1 брой;
 30. Описание за пръскачките за хлорна вар – 2 броя;
 31. Сандък за маркучите на пръскачките – 1 брой.

През 1992 г. са създадени първите пет професионални щатни формирования за провеждане на спасителни работи и неотложни аварийно-възстановителни дейности при възникване на бедствия, аварии и катастрофи.

С решение на Министерския съвет № 95 от 22 март 1993 г. датата 18 юли е определена за „Ден на Гражданска защита“ и професионален празник на службата.

На 11 ноември 2009 г., Народното събрание приема промените в Закона за МВР, чрез който Главна дирекция „Гражданска защита“ става национална специализирана структура на МВР.

Главна дирекция „Гражданска защита“ при МВР на Република България е закрита на 1 януари 2011 г. съгласно поредните изменения в Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, обнародван в Държавен вестник – бр. 88 От 9 ноември 2010 г. Според него Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“ се преименува на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, като „поема функциите“ на закритата Главна дирекция „Гражданска защита“.

Според последното проучване, 90 % от европейските граждани смятат, че е важно ЕС да помага при координирането на реакцията при бедствия. 81 % от гражданите са на мнение, че съгласуваните действия на равнище ЕС са по-ефективни.

От 2001 г. насам Механизмът за гражданска защита е бил задействан над 330 пъти. Сред последните случаи на задействане на Механизма са: последиците от тропическия циклон Идай в Мозамбик (2019 г.), земетресението в Албания (2019 г.), горските пожари в Швеция (2018 г.), Боливия (2019 г.) и Гърция (2019 г.), извънредната ситуация в областта на здравето, породена от новия коронавирус (2020 г.).

Mеждународен опознавателен символ на гражданска защита

Източник: МВР – България, Белоградчишки илюстрован лист, Съвет на Европейския съюз – Гражданска защита

Подобни статии