Начало Градска среда В края на април 2024 ще решат откриването на ГКПП Салаш-Ново корито

В края на април 2024 ще решат откриването на ГКПП Салаш-Ново корито

от Mariana Gomileva
426 преглеждания

Мястото върху картата на планирания ГКПП Салаш-Ново корито

След като години наред стотици хора от северозападна България и покрайнините на съседна Сърбия, получаваха само напразни обещания и малко конкретни действия, най-после има надежда, че ще бъде отворен ГКПП „Салаш – Ново Корито“. Граничен пункт на това място е съществувал още през Средновековието. Проходът „Кадъ боаз“ е удобен за пресичане на Стара планина, защото има само 550 м надморска височина. Малък граничен пункт между намиращите се на 8 км едно от друго българско с.Салаш и сръбско с.Ново корито е съществувал и до средата на миналия век. За повторното му разкриване започва да се говори от средата на 90-те години, но не се преминава към действия. Така години наред всякакви правителства си прехвърляха отговорност, но все още пунктът е само блян.

До 2025 г. очакваме официално да бъде открит този пункт, обяви сръбският посланик у нас Желко Йович в началото на октомври 2023 г. Той уточни, че: „Откриването на нов ГКПП означава нова възможност за развитието на туристическия и икономическия потенциал за тези гранични региони на Сърбия и България. Това ще улесни пътуването на хората от двете страни на границата и ще се отрази благотворно на съседските отношения“.

В непосредствена близост до зоната, определена за новия граничен пункт, се намира една от най-емблематичните ни природни дадености – километровият впечатлителен венец на Белоградчишките скали, заедно с няколко уникални за Европа пещери и важни исторически крепости – безспорно място с несравним туристически потенциал, с перспектива за съживяване на местната икономика.

За отварянето на този мечтан от Северозапада граничен пункт има подписано споразумение между Р България и Р Сърбия през 2007 г. През 2014 г. е започнато строителството на прилежащата инфраструктура и доизграждането на пътя от белоградчишкото село Салаш до границата. Мястото е с утвърдено историческо значение и има важни социални и икономически измерения.

10-те най-важни причини за отварянето на  ГКПП „Салаш – Ново Корито“

Ще се съкрати със 120 км. пътят от българските дунавски пристанища до Ниш и Белград – важен геополитически фактор, подпомагащ стремежа към свързаност в Европа.

  • Ще се облекчи натоварването по останалите гранични пунктове на страната – известно решение на проблема на МВР със засиления граничен трафик през последните години.
  • Ще бъде спазено международното изискване за разположение на гранични пунктове в страните-членки на ЕС на близко разстояние един от друг, с цел улеснение на свободното преминаване на граждани – доказателство, че България започва най-после да спазва стриктно всички препоръки на ЕК.
  • Ще се стимулират инвестициите на местно ниво и ще се подпомогне малкият и средният бизнес – необходима заявка за подкрепа на регионалната икономика от страна на държавата.
  • Ще се допринесе за един от настоящите приоритети на страната да се съживи регионалният туризъм, след застоя му, породен от пандемията от Covid-19 и настоящата криза в Украйна.
  • Ще се осигури лесен и пряк достъп между Черно море и Централна Европа – важен икономически и геополитически фактор, с полза и върху политиката на МТ за преориентиране към Сърбия, Румъния и Германия, след отлива на над 400 000 туристи от Русия и Украйна за предстоящия летен сезон.
  • Ще се затвърдят отношенията на добросъседство между българските общини в тази част на страната и сръбските общини в близост до границата – важна стъпка в общото сътрудничество между двете държави с възможност дори за съвместно кандидатстване за финансиране по европейски програми, за да не се натоварва държавния бюджет.
  • Ще се улесни комуникацията и координацията при реализирането на многобройните трансгранични проекти по програмата INTERREG IPA CBC “Bulgaria – Serbia” 2021-2027.
  • Ще се допринесе за спазване на екологичните ангажименти на страната, чрез възможността да се координират улеснено и в срок инициативите по планираното обявяване на нова голяма трансгранична защитена територия Природен парк „Западна Стара планина“. 
  • Ще се подпомогне културният обмен – важна стъпка за затвърждаване значимостта на многобройните ни културни и исторически богатства в този регион, чрез засилване на така необходимото им чуждестранното оценяване.

В момента хората от двете страни на границата поддържат търговски, приятелски и роднински отношения, но за да се видят, се налага да обикалят 200 км., за да преминат през ГКПП „Калотина“ на юг или ГКПП „Връшка чука“ на север. Те се срещат около граничната бразда край с.Салаш, преминавайки я свободно само веднъж в годината, по време на един от най-старите събори (от 1925 г.) – Традиционния събор за добросъседство при прохода „Кадъ боаз“.

През последните години по темата многобройни дипломатически срещи и политически действия.

На 30 май 2023 г., на ГКПП Калотина, на двустранно общо заседание на състава на СЕК от българска и сръбска страна, в резултат на проведените заседания и обсъждания, са определени параметрите и пресечната точка на ГКПП Салаш-Ново корито; решен е типът на ГКПП да е предназначен за преминаване на превозни средства до 3.5 тона, като при бъдещо развитие и засилване на трафика да може да се надгражда; определено е работното време на ГКПП да е както на всички други пунктове – 24/7.

По отношение на сроковете за изграждане и откриване на ГКПП Салаш-Ново корито, допълнителното уточняване на основните технически характеристики на пътните връзки и местоположение на трасетата, от членовете на СЕК е взето решение те да се обсъдят на последваща работна среща. Тя е насрочена за 30.04.2024 г. от 11:00 ч. на ГКПП Калотина. На срещата се очаква да се подпише протокола от проведената среща на 30 май 2023 г. и да се уточнят допълнителните въпроси и срокове свързани с изграждането на ГКПП. Салаш – Ново Корито. Координатор на Смесената експертна комисия от българска страна е комисар Румяна Борисова – началник на отдел “Гранични проверки” при Главна дирекция “Гранична полиция”. На срещата като наблюдател ще има и представител на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на МРРБ.

Остава надеждата, че новият граничен пункт най-после ще бъде открит. Защото, независимо от времената на политически, икономически и дори здравни трусове, хората от двете страни на границата имат своята нужда да се събират, да общуват и да се развиват заедно. 

Днес, когато необходимостта от сътрудничества в сферата на икономиката, туризма и взаимната помощ са от изключително значение, повече от всякога има нужда от управленско разбиране, да бъдем сплотени и да общуваме улеснено със съседните държави.

Всички вярват, че след цялата дългогодишна борба, ще се прояви рационално и отговорно институционално отношение и ГКПП „Салаш – Ново корито“ най-после ще бъде открит!

Подобни статии