Начало Забележителности „Врачански Балкан“ ще подобрява местообитания на тритони и птици

„Врачански Балкан“ ще подобрява местообитания на тритони и птици

от Mariana Gomileva
1434 преглеждания

Местност „Боров камък“ в подножието на Врачански Балкан | снимка: Красимир Лаковски, ПП „Врачански Балкан“

Парк „Врачански Балкан“ ще подобрява местообитанията на защитени и застрашени видове с подкрепата на нов европейски проект, съобщиха от дирекцията му. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ и е насочен към подоборяване на състоянието на растения, животни и типови местообитания, уточняват от „Врачански Балкан“. Става въпрос за флора и фауна от защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

Дейностите ще бъдат изпълнени в рамките на 53 месеца. Те ще са продължение на предходни проекти, които са помогнали на популациите от Белоглав лешояд, Египетски лешояд и Планински кеклик. Предвидени са и конкретни мерки, с които ще се възстановяват еутрофни езера и два вида тритони – Северен гребенест тритон и Южен гребенест тритон.

Местообитанията ще бъдат почистени и оградени и в съседство с водоемите ще бъдат изградени корита за водопой на животни. Маршрутите за туристи ще бъдат обезопасени, за да се защитят местообитанията наоколо, ще се поставят информационни табели, ще се възстановят стари чешми. Електрическите стълбове и електропроводи ще се обезопасят на най-опасните за птиците места. Общия размер на финансовата помощ по проект е 860 хил. лв., от които 730.6 хил. лв. са европейски пари, а останалите са от националния бюджет.

Подобни статии