Home История Видин през 1937 г. в спомените на проф. Александър Балабанов