Начало Еврофинансиране Видинските общини получиха актуална информация за еврофинансиране

Видинските общини получиха актуална информация за еврофинансиране

от Mariana Gomileva
1490 преглеждания

100 участника се включиха в приемните на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) в десетте по-малки общини на област Видин, проведени през изминалата седмица. Потенциалните бенефициенти, при строго спазване на противоепидемичните мерки, задаваха на място своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Европейските фондове и получиха информационни материали.

Среща в Белоградчик с кмета Борис Николов

Среща в Белоградчик с кмета Борис Николов

Европейските средства в настоящия програмен период са били ключови за местните власти, бизнеса, земеделците и неправителствения сектор, те ще продължат проектната си активност и в следващите седем години, като екипът на ОИЦ-Видин пое ангажименти, в рамките на законовите си правомощия, да подкрепя инициативите им. В Ружинци местната власт ще търси социализация и включването в туристически продукт на римския кастел „Градище“; Община Димово търси възможности за проектно финансиране на античното селище и главен град на римската провинция Крайбрежна Дакия Рациария, както и на пещерата „Венеца“; в Брегово, общината ще търси възможности за провеждане на инвестиционни форуми с международно участие, както и ще засили проектната си активност, включително и по трансграничните инструменти;

Среща с кмета на Брегово Илиян Бърсанов

В Белоградчик, където общината е втора в областта по привлечени средства от ЕС, ще продължи активното кандидатстване; Видинският ОИЦ ще подкрепи община Градама в търсенето на възможности за реализация на социални проекти; активното взаимодействие между Центъра и общините Ново село, Кула, Чупрене и Бойница ще продължи и в следващите седем години с информационно и логистично съдействие за инфраструктурни, икономически и социални проекти от интерес за местните общности.

Открита приемна на ОИЦ – Видин в гр.Кула, 11.2020 г. / снимка: Цветомир Ценков

В Макреш екипът на ОИЦ ще съдейства на читалището в кандидатстването по трансграничната програма със Сърбия за инвестиция в стая с автентично старинно обзавеждане, включващо тъкачен стан и пещ.

Продължаването на активното взаимодействие с местните власти и параметрите на партньорството бе тема на отделни срещи с кметовете на Ружинци Александър Александров, Димово Светослав Славчев, Брегово Илиян Бърсанов, Белоградчик Борис Николов, Кула д-р Владимир Владимиров,  Ново село Георги Стоенелов, Грамада Милчо Башев и Бойница Анета Генчева.

Екипът на ОИЦ-Видин представи на посетителите на приемните и двете предстоящи мерки по ОПИК „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ и „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. В Кула икономическите процедури бяха презентирани и чрез индивидуални срещи с местния бизнес, проведени извън приемните. Възможностите за подкрепа от Фонд „Безопасни условия на труд“ на МТСП също бяха презентирани на местните бенефициенти. Те проявиха интерес и към финансирането за стартиращ бизнес.

Приемна на ОИЦ – Видин в Кула, 11.2020 г. / снимка: Цветомир Ценков

Финансирането на младите фермери и малките стопанства от ПРСР в следващия програмен период, бяха сред другите теми, към които посетителите на приемните в Ружинци, Чупрене, Брегово и Белоградчик проявиха интерес.

Среща с кмета на Ружинци Александър Александров, 11.2020 г.

Изграждането на детски кътове, по актуалната процедура по ОПРЧР, бе представено, както на представители на бизнеса, така и на местните администрации във всичките десет общини.

 

Източник: ОИЦ – Видин

Подобни статии