Начало Международни инициативи Ваучери ще помагат финансирането на малки и средни компании от борсата

Ваучери ще помагат финансирането на малки и средни компании от борсата

от Mariana Gomileva
1162 преглеждания
Областния център -Видин ще консултира желаещи да започнат собствен бизнес

Областните центрове дават консултации какви са възможностите за получаване на европейски пари | снимка: Весела Николаева

Малки и средни предприятия ще могат да използват европейски фондове, с чиято помощ да набират капитал на Българската фондова борса, съобщават от финaнсовата компания „Елана“.

През първото тримесечие на 2018 г. ще бъдат обявена процедурата за заявления от малки и средни предприятия, които искат да използват ваучер за 50 000 лв., за да реализират първично публично предлагане на ценни книжа – това стана ясно в дискусията за значението на капиталовия пазар за икономиката, проведена на годишната конференция „Сделки и инвеститори“, организирана от в. „Капитал“.

Ивелина Пенева, Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката, представи планираните параметри на ваучерната схема, която по думите и е стара идея от предишния програмен период, но е отнело доста време, за да се разработи и реализира.

Какво дават грантовите ваучери

По ОП „Иновации и конкурентоспособност“ е планиран общ бюджет от 2 млн. евро, които да бъдат разпределени във ваучери по 50 000 лв. с безвъзмездна помощ за малки и средни предприятия (МСП). Грантът ще покрие всички разходи по подготовката на документи за първичното публично предлагане, както и материалите за популяризиране на компанията пред инвеститори. Валидността на ваучера е 9 месеца. Това означава, че за да получи субсидията, фирмата ще трябва да финансира предварително и завърши процеса по листване на емисията за 9 месеца, за да може след успешното отчитане на проекта да получи помощта.

С отделеният бюджет се очаква да се реализират ваучери за листването на 75-80 МСП.

Има ли ограничения кои МСП могат да получат ваучери

Ивелина Пенева обясни, че ще могат да направят заявка за ваучер МСП, които са от определени сектори на икономиката, приоритизирани от Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Това са областите: Мехатроника и чисти технологии; Информатика и ИКТ; Индустрия за здравословен живот и биотехнологии; Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии.

Важен момент, на който г-жа Пенева обърна внимание, е режимът на кандидатстване по ваучерната схема. Режимът е de minimis, което означава, че кандидатстващите МСП трябва внимателно да се изчислили да влязат в лимит от 200 000 евро получена (вкл. договорена) безвъзмездна помощ по европейските фондове. Ако те вече са получили средства до този таван, няма да могат да имат право на тези 50 000 лв.

Информацията за отваряне на процедурата по подаване на заявления ще се обяви от Изпълнителната агенция за МСП.

Камен Колчев, главен изпълнителен директор на ЕЛАНА Финансов Холдинг, който ръководеше дискусията за капиталовия пазар по време на конференцията, обърна внимание, че ваучерната схема е една от мерките в стратегията за развитие на пазара, изготвена от инвестиционната общност преди година. „Дори 5-7 емисии на МСП да видим на борсата в резултат от тази процедура, това ще бъде голям успех“ – коментира финансистът.

Защо фондовата борса

Българската фондова борса (БФБ) е мястото, на което всяка компания може да набере капитал и да привлече нови инвеститори. За целта компанията трябва да избере инвестиционен посредник, който има лиценз за организиране на публично предлагане. Подготвя се проспект, в който е точно описано колко акции се пускат и за какво ще се използват набраните пари. Посредникът организира публично предлагане на новата емисия – тя е за увеличение на капитала. В срока на предлагането всяко физическо и юридическо лице може да запише от новите акции. След приключване на този срок се обявява колко са записаните книжа, емисията се вписва в регистрите, а компанията получава набраните пари. С това тя става публична и търговията с всичките й акции – нови и стари, вече се прави публично на БФБ. От компанията се изисква да публикува редовно отчети и важна информация за дейността си. Тя може да използва БФБ за няколко публични предлагания на акции, с които да финансира развитието си.

Подобни статии