Начало Градска среда Бюджетът на Община Козлодуй за 2023 г.

Бюджетът на Община Козлодуй за 2023 г.

от Mariana Gomileva
358 преглеждания
Общинският съвет прие бюджета на Община Козлодуй за тази година. Бюджет 2023 г. на общината е балансиран в общ обем 40 192 551 лв., в това число делегирани от държавата дейности – 22 26 394 лв. и местни дейности – 17 932 157 лв.

Заседание на ОБС-Козлодуй / снимка: общ. Козлодуй

Спрямо параметрите на бюджета за 2022 г. общото завишение на средствата, които се планират за 2023 г. като трансфери от централен бюджет, ще бъде с 4 450 728 лв. повече.
Целевата субсидия за капиталови разходи е завишена спрямо 2022 г. с 49 000 лв. и е в размер на 593 300 лв. Капиталовите разходи през 2023 г. са планирани в размер на 7 685 171 лв., в т.ч. от целева субсидия от Централен бюджет – 593 300 лв., собствени бюджетни средства – 7 091 871 лв., и средства от други източници – 5 582 634 лв.
Средствата, осигурени за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми, са в размер на 15 000 лв.
Общият обем на средствата, разчетени по първоначалните бюджети на кметствата, възлиза на 2 148 573 лв. Над 80 000 лв. са предвидени за организиране на мероприятия и спортно-туристически изяви. За подпомагане дейността на спортните клубове на територията на общината са предвидени субсидии в размер на 150 000 лв. Не малка част от дейностите по бюджет 2023 са в процес на изпълнение или вече са изпълнени.
 
Всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства разполагат с достатъчен ресурс за обезпечаване на дейностите и услугите, които предлагат на гражданите. Разходните показатели по бюджетни дейности са съобразени с регламентираното от ЗДБРБ за 2023 г. увеличение на минималната работна заплата от 01.01.2023 г. на 780 лв.
За пета поредна година Община Козлодуй не получава изравнителна субсидия от държавния бюджет, но въпреки този факт, с балансиран бюджет 2023 г., се поддържа доброто финансово състояние на общината.
 
Източник: Община Козлодуй

Подобни статии