Начало Бизнес Белоградчик и Болевац обединяват усилия в туризма

Белоградчик и Болевац обединяват усилия в туризма

от Mariana Gomileva
1688 преглеждания

Входът на пещера „Магура“ / снимка: Мариана Гомилева

Община Белоградчик и сръбската община Болевац обединяват усилията си в общ проект за подобряване на туризма. Заедно те ще работят за повишаването на туристическата привлекателност на пещера „Магурата“ – България, създаването на Природен и туристически център в  планина Ртан – Сърбия, създаването на  елементи за разнообразие, както и за иновативно представяне и популяризиране на туристическите атракции в региона на Бeлоградчик и Болевац.

Банер на проекта / снимка: общ. Белоградчик

Проектът „Опазване и атрактивно представяне на природното и културно наследство на общините Белоградчик и Болевац” е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИИП ТГС България – Сърбия 2014-2020. Общата му стойност е: 586 849,32 евро, от които европейско финансиране: 498 821,91 евро, национално съфинансиране БГ: 62 751,59 евро, национално съфинансиране РС: 25 275,82 евро. Продължителността на проекта е 24 месеца, с период на изпълнение 17.05.2021 г. – 17.05.2023 г.

Остарелите табели, парапети и осветление в пещерата „Магура“ / снимка: Мариана Гомилева

От страна на водещия партньор – община Белоградчик, е предвидено извършването на дейности за обновяването на пещера „Магура”, включващи: подмяна на съществуващото осветление с енергийно ефективно, почистване и антикорозионна обработка на съществуващите парапети, а на места където е необходимо, добавяне на нови; антикорозионна обработка и ремонт на стъпалата в Галерията с рисунките; подмяна на металната врата тип решетка, разположена на входа към Галерията с рисунките и възстановяване на нарушената каменна настилка на местата, където е компроментирана.

Галерията с рисунките в пещерата „Магура“ / снимка: Мариана Гомилева

Предвижда се доставка на оборудване за холограма и интерактивно оборудване (интерактивен дисплей и интерактивни карти и мултимедия) за пещера „Магура“. Дисплеят ще бъде инсталиран с шрифт на пещерата и ще представя виртуални обиколки от вътрешността на природния феномен, така че посетителите с трудности в подвижността, или посетители с увреждания, да имат възможност да съзерцават красотите на пещерата отвън. На дисплея ще бъде показвана и информация от разработената платформа за представяне на природата и туристичестите атракции в региона.

От страна на партньора по проекта – Туристическа организация в Болевац, е предвидено да се извърши реконструкция и обзавеждане на туристическа хижа, намираща се в планината Ртан, с идеята да я превърне в модерен Природо-туристически център с интерактивна посетителска зала за атрактивно представяне на красивите природни съкровища в планината.

Проектът „Опазване и атрактивно представяне на природното и културно наследство на общините Белоградчик и Болевац” предвижда и разработване на съвместна платформа и мобилно приложение за биологичното разнообразие и туристическите атракции в региона на трансграничното сътрудничество, разработването на съвместни туристически маршрути, организация на популяризиращо събитие на съвместните туристически маршрути, както и организация на съвместен ден на природата в Болевац.

Обобщено, очакваните резултати от реализацията на проекта са: повишаване на туристическа привлекателност на региона Белоградчик – Болевац, подобрено осветление и достъп в пещера „Магурата”, разработена система за холограмно представяне на културно-историческото богатство на пещерата, създаден Природен и туристически център (ПТЦ) в планина Ртан, обзаведен ПТЦ и оборудвана интерактивна зала за посетители, съвместна уеб платформа и мобилно приложение за представяне на природата и туристическите обекти в региона Белоградчик-Болевац, съвместни туристически маршрути, организирано събитие за популяризирането на маршрутите, организиран фестивал „Съвместни дни на природата”, осигурена информация и публичност.

Авторките на проекта, Владан Радованович и кметът на Белоградчик Борис Николов / снимка: общ. Белоградчик

Източник: Община Белоградчик

 

 

Подобни статии