Начало Градска среда Белоградчик в партньорство с УНСС за популяризиране на туризма

Белоградчик в партньорство с УНСС за популяризиране на туризма

от Mariana Gomileva
417 преглеждания

Изглед от „Мислен камък“ към Белоградчишките скали / снимка: Мариана Гомилева

В Деня на българската община и местното самоуправление инж. Борис Николов, кмет на община Белоградчик и ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров подписаха меморандум за сътрудничество. Чрез него те могат да си бъдат взаимно полезни при участие в проекти, обучение на кадри, привличане на кандидат-студенти.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров приветства инициативата и обърна внимание на големия проект „Чудесата на България – дигитални маршрути“, чрез който УНСС желае да се развива съвместно с общините и местния бизнес. „Белоградчишките скали са перфектен пример за това, че може чрез дигитални средства да покажем на целия свят незабравим туристически маршрут и успешен бизнес модел.“

Проф. Димитров подчерта колко е важно за университета да се търси и намира връзка с различни партньори. Израз на този приоритет е и фактът, че УНСС е първият университет, който има заместник-ректор с ресор институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, управляван от проф. д-р Цветана Стоянова.

„С оптимизъм и огромно желание съм тук“, каза от своя страна кметът на община Белоградчик инж. Борис Николов. Той сподели пред какви проблеми се изправят малките общини, един от които е необходимостта от кадри в различни области. „Затова търсим възможности, които прегръщаме с удоволствие, чрез университетите да решаваме проблема с кадрите, които са жизнено важни за региона“.

Кметът на общ. Белоградчик Борис Николов и ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров / снимка: УНСС

Меморандумът предвижда двете страни да си партнират в развитие и реализация на студенти от УНСС чрез посещения на място, срещи с практици, организация на стажове и практики, трудови борси и други инициативи.

Университетът и община Белоградчик ще си сътрудничат и при съвместно кандидатстване по проекти/програми, организиране на публични събития за представяне на добри практики по публично управление и обучение, обмен на информация и др.

Част от споразумението включва осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление и други в подкрепа на доброто публично управление, провеждане на съвместни научни прояви, обучения, конкурси.

Представител и изпълнител по този меморандум от страна на УНСС е зам.-деканът по качеството и международното сътрудничество на факултет „Икономика на инфраструктурата“ доц. д-р Нончо Димитров, от страна на община Белоградчик – инж. Борис Николов.

 

Източник: УНСС

Подобни статии