Home Istorija 55 години от канонизирането на Софроний Врачански за светец