Home Vesti (Bulgarian) Цветан Колев, Вълчан Петров, Лорета Велкова бяха отличени в биенале “Тенец”