Home Vesti (Bulgarian) Фондация подкрепя създаване на нови места за събиране на младите хора