Home Istorija Учредителното събрание за въстанието от 1850 г. – “първото Народно събрание”