Home Istorija (Bulgarian) Спасяването на българските евреи във Видин