Home Znamenitosti (Bulgarian) Скърбящият воин на Видин и Съединението на България