Home Vesti (Bulgarian) Северозападните области са оценени високо като място за бизнес