Home Istorija (Bulgarian) Пътят до София преди асфалтовите пътища и жп линиите