Home Istorija (Bulgarian) Първи български детски хор – в Чипровско