Home Galerija Първа годишнина на Салон за наивистично и интуитивно изкуство в Белоградчик