Home Istorija (Bulgarian) Преброяване на българските католици според Петър Богдан