Home Икономика (Bulgarian) Община Враца е наградена за привличане на инвестиции