Home Znamenitosti (Bulgarian) На Изток от Запада – събор на Кадъ Боаз през 1939 г.