Home Istorija (Bulgarian) Животът и открията на проф. Виден Табаков събрани в изложба в София