Home Istorija (Bulgarian) Жените от Бърдарски геран и Козлодуй вдигат първите бунтове срещу ТКЗС