Home (Bulgarian) Държавният архив разказа за три века модернизация на Видинско и Тимошко