Home Znamenitosti „ДИМИТЪР, СИН ДУБОВ” – ЦЕННИЯТ СТЕНОПИС ОТ 1544 Г. В БИСТРЕШКИЯ МАНАСТИР