Home Istorija (Bulgarian) Делото на Неофит Видински ще бъде представено в нов сборник