Home Znamenitosti (Bulgarian) Горен Чифлик вече има християнски храм