Home Istorija (Bulgarian) В памет на проф. Божидар Димитров: Българските въстания през XVII век