Home Vesti (Bulgarian) ВиК мрежата на Видин е обновена с европейско финансиране